สาเหตุที่ผู้สูงอายุต้องการอาหารเสริม

สาเหตุที่ผู้สูงอายุต้องการอาหารเสริม

เมื่อเรามีอายุมากขึ้น ความต้องการด้านโภชนการของเราจะมีการเปลี่ยนแปลง การทางอาหารเสริมตามอายุที่เพิ่มขึ้นจะมีประโยชน์โดยเฉพาะกับวิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิดที่ผู้สูงอายุอาจได้รับไม่เพียงพอในแต่ละวัน นอกจากนั้นยังมีสาเหตุอื่น ๆ...