วิตามินดี 3 (Vitamin D3) แตกต่างกับวิตามินดีอื่น ๆ อย่างไร

วิตามินดี 3 (Vitamin D3) แตกต่างกับวิตามินดีอื่น ๆ อย่างไร

วิตามินดี 2 กับ วิตามินดี 3 วิตามิน D2 (ergocalciferol) และวิตามิน D3 (cholecalciferol) เป็นวิตามินดีสองรูปแบบที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ แม้ว่าทั้งสองรูปแบบจะเกี่ยวข้องกับการควบคุมการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส...