ประโยชน์และโทษของวิตามินดี (Vitamin D)

ประโยชน์และโทษของวิตามินดี (Vitamin D)

วิตามินดี คือ วิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “วิตามินแสงแดด” เพราะเป็นวิตามินที่ร่างกายของเราสามารถผลิตได้เมื่อผิวของเราสัมผัสกับแสงแดด...