วิตามินบีต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างไร

วิตามินบีต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างไร

วิตามินบีเป็นกลุ่มของวิตามินที่ละลายในน้ำซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพ เวลาซื้อวิตามินบี เรามันจะเห็นในชั้นวางสินค้าว่ามีวิตามินบีหลากหลายมาก ตั้งแต่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 วิตามินบี 6 วิตามินบี 7 วิตามินบี 9 และ วิตามินบี 12...