โยโย่เอฟเฟคกับคนไดเอท

โยโย่เอฟเฟคกับคนไดเอท

โยโย่เอฟเฟค (Yo-yo” effect) คือ การที่น้ำหนักของคนไอเดทกลับมาเท่าเดิม หรืออาจจะมากว่าเดิมในบางครั้ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดได้บ่อยสำหรับคนที่ไดเอทแบบรวดเร็วเกินไป ต้องการให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อน้ำหนักลงถึงจุดที่ต้องการแล้ว น้ำหนักจะกลับไปเท่าเดิม...