อาหารคลีนคืออะไร ใครควรทาน

อาหารคลีนคืออะไร ใครควรทาน

อาหารคลีน (Clean Food) คือ อาหารที่ไม่มีสารปรุงแต่งจากสารเคมี อาทิ สารกันบูด หรือสารผสมอาหารอื่น ๆ รวมทั้ง อาหารคลีนนั้นเป็นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถปรุงเป็นอาหารได้ โดยเน้นการรับรสที่มากับอาหารแบบธรรมชาติ ๆ...