วิตามินรวมกับสุขภาพ

วิตามินรวมกับสุขภาพ

การที่เราจะเริ่มรับประทานวิตามินรวมเสริมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคุณ โดยทั่วไปแล้ว เราจะแนะนำให้แต่ละคนได้รับสารอาหารจากอาหารที่สมดุลและหลากหลาย ซึ่งรวมถึงผลไม้ ผัก ธัญพืชไม่ขัดสี โปรตีนไม่ติดมัน...